Inget foto av Karolin Wiklund

Karolin Wiklund

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karolin Wiklund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap