Inget foto av Karolin Wiklund

Karolin Wiklund

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karolin Wiklund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.