Foto av Karolina Östbring

Karolina Östbring

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karolina Östbring är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap