Foto av Karolina Östbring

Karolina Östbring

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karolina Östbring är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Food Science

Agricultural and Biological Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology