Inget foto av Karolina Granfelt Boman

Karolina Granfelt Boman

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karolina Granfelt Boman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology