Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Kulturstudier

Fria nyckelord

  • medicinsk humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karolina Lindh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler