Foto av Karsten Åström

Karsten Åström

Professor emeritus

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Expertkunskap i domstol
  • Välfärdens reglering
  • Rättstillämpande professioner

Karsten Åström är Jur.dr, Fil.dr h.c. och professor emeritus i rättssociologi vid Lunds Universitet, samt tidigare även gästprofessor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet.  Han har sedan början av 1980-talet bedrivit tvärvetenskaplig forskning om rättslig reglering, implementering och effekter av lagstiftning, särskilt inom det välfärdsrättliga området. Under senare år har han även forskat om experters roll i domstol, juristprofessionen och andra rättstillämpande professioner och "access to justice".

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karsten Åström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler