Foto av Karsten Åström

Karsten Åström

Professor emeritus

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

  • Expertkunskap i domstol
  • Välfärdens reglering
  • Rättstillämpande professioner

Pågående forskning

Karsten Åström leder forskningsprojektet ”Expertkunskap som grund för rättsliga avgöranden – En studie av hur professionell kunskap överförs till och används av jurister vid beslutsfattande i domstol” (VR finansierat) tillsammans med Eva Friis.

Det övergripande syftet med studien är att beskriva och analysera svenska domstolars beslutsfattande i tre typer av mål; brott mot liv och hälsa, socialt bistånd och mål enligt Plan- och bygglagen (PBL). Forskningsfrågan är hur kunskap som grundas i andra källor än rättskällor och produceras med andra metoder än juridisk metod överförs och läggs till grund för argumentation och beslutsfattande i domstol.

Karsten Åström medverkar också i projektet "Det professionella landskapet" (Thomas Brante, VR), där han tillsammans med Kerstin Svensson studerar den sociala regleringens professioner.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Karsten Åström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler