Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Kashyap (Kash) is a doctoral researcher in the WASP-HS project 'Artificial Intelligence Transparency and Consumer Trust' at the Department of Technology and Society, LTH, Lund University. He is also part of the WASP-HS graduate school. He holds a Bachelors in Psychology and a Masters in Cognitive Semiotics. Broadly, he is interetsed in human-technology relationships. His current work pertains to Human-AI interaction and the implications of AI on society; with a particular focus on Human-AI trust, as well as trust in the ecosystem and institutions that create, apply and govern AI. His work is interdisciplinary, as is the parent project.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Humaniora
  • Filosofi
  • Etik
  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
  • Interaktionsteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kash Haresamudram är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren