Foto av Katarina Bernhardsson

Katarina Bernhardsson

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är docent i litteraturvetenskap och lektor i medicinsk humaniora med inriktning mot litteratur och medicin. 

I min forskning har jag särskilt ägnat mig åt litterära skildringar av sjukdom, något som min avhandling Litterära besvär (2010) studerar i samtida svensk litteratur och som jag i andra sammanhang studerat i andra genrer och medier. Sedan 2017 är jag lektor i medicinsk humaniora i Lund, vilket är den första tjänsten av sitt slag i Sverige, och sedan 2021 biträdande centrumledare för Birgit Rausin Centrum för Medicinsk Humaniora vid Lunds universitet. Jag är ansvarig för medicinsk humaniora på Läkarutbildningen vilket inkluderar undervisning, utveckling av nya moment, rekrytering av lärare,  handledning av examensarbeten och handledning på doktorandnivå (inom medicinsk humaniora och litteraturvetenskap), liksom forskning och en viss samordnande funktion.

Mitt intresse för området är brett, och både i min avhandling och i boken Kultur och hälsa – ett vidgat perspektiv (red. Ola Sigurdson) har jag gett introducerande översikter över medicinsk humaniora och narrative medicin, och på så sätt i viss mån bidragit till dess etablering i landet. För närvarande studerar jag självbiografiska sjukdomsskildringar, s.k. patografier, med viss tonvikt på svenskt material, men jag har även fortsatt göra skönlitterära studier. Jag är intresserad av tvärvetenskapliga sammanhang inom medicinsk humaniora och att placera litteraturen och litteraturvetenskapen inom området. Under 2021 är jag också medlem i en tvärvetenskaplig grupp på Pufendorf om Litteraturläsning och hälsa. Jag är utbildad ledare inom shared reading. I mitt tidigare arbete, då jag etablerade och projektledde en ny struktur för skriftserierna inom humaniora och teologi, har jag också gått kurser i projektledning och jag var med och byggde upp från grunden Kriterium, den nationella plattformen för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker.

Jag är nordiskt engagerad i ämnet genom flera kanaler, bland annat koordinerar jag "Nordic Network for Narratives in Medicine". Internationellt har jag kontakt med bland annat Narrative Medicine på Columbia University, där jag medverkat på workshops, och har även ett europeiskt kontaktnät i ämnet. Jag är också med i ett flertal nationella sammanhang inom medicinsk humaniora och narrativ medicin som har etablerat sig de senaste åren och har ett stort svenskt kontaktnät. Jag är regelbundet sakkunnig när det gäller granskning av manuskript och forskningsansökningar i både svenska och nordiska sammanhang.

Jag har också tidigare ägnat mig åt universitetshistoria och vetenskaplig publicering. Jag var en av redaktörerna bakom boken En lundensisk litteraturhistoria, publicerad i samband med Lunds universitets 350-årsjubileum.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katarina Bernhardsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren