Inget foto av Katarina Björses

Katarina Björses

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katarina Björses är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap