Inget foto av Katarina Botwid

Katarina Botwid

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

På våra museer finns stora mängder arkeologisk keramik från alla delar av vår forntid.
Allt från skärvor till hela kärl. Historiskt sett har keramiken tolkats genom typologi och funktionsanlyser innan den magasinerats. I mitt projekt avser jag att åter lyfta fram fynden ur magasinen. Den nya analysmetoden, hantverkstolkning, sätter både enskilda kärl, så väl som hantverkare och produktionsvillkor, i ett nytt ljus.

Forskningsfältet knyter an till en lång tradition av tvärvetenskapliga samarbeten inom arkeologin. Framgångsrika möten med naturvetenskapliga dicipliner har gett omdanande resultat tack vare analysmetoder för bl.a. dateringar och analyser av material och makrofossil.

Metoden hantverkstolkning utgår från den unika tvärvetenskapliga kompetens den sökanden har, dels som magister i arkeologi och dels som universitetsutbildad, professionell keramiker (MFA). Metoden utvecklades för att undersöka kunskapsnivån hos forntida keramiker och metoden har redan givit ovanliga och intressanta resultat där den tillämpats (Botwid 2008a, 2008b). I ett vidare sammanhang, som dessa undersökningar öppnat för, kan möjligheten att studera hantverksskicklighet bidra till en fördjupad syn på vitt skilda aspekter av vårt förflutna.

Genom att ytterligare utveckla, tillämpa och sprida metoden är förhoppningen att keramiken på nytt ska ge det arkeologiska samfundet intresseväckande material till nya diskussioner och tolkningar.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katarina Botwid är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler