Inget foto av Katarina Ellström

Katarina Ellström

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katarina Ellström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Neuroscience