Foto av Katarina Hedlund

Katarina Hedlund

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Under markytan

I min markekologiska forskning studerar vi biologisk mångfald hos markorganismer. Vi gör molekylära studier av mikroorganismer och deras genetiska mångfald och funktioner. Jag undersöker hur de samverkar med varandra och sin omgivning och påverkas av till exempel olika jordbruksmetoder.

Forskningen inkluderar studier av biodiversiteten i marken såväl som ekosystemtjänster i stor skala.

Ekosystemtjänster

Jag och min forskargrupp fokuserar mycket på ekosystemtjänster. Vi vill ta reda på hur sådana tjänster ska värderas och hur de kan komma till nytta och användas på ett bättre sätt. Det gör markanvändningen mer hållbar på lång sikt och ökar biologisk mångfald inom jordbruket.

Värden av ekosystemtjänster kan även bidra till att ta smarta beslut om hur vi kan få mer hållbara jordar och ekosystem vid ett förändrat klimat. Vi arbetar också med ekosystemtjänster i stadsmiljö.

Jag är professor vid biologiska institutionen och biträdande prefekt vid Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Fria nyckelord

  • mark
  • marktjänster

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katarina Hedlund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren