Personlig profil

Forskning

 

Ekosystemtjänster

Jag och min forskargrupp fokuserar mycket på ekosystemtjänster. Vi vill ta reda på hur sådana tjänster ska värderas och hur de kan komma till nytta och användas på ett bättre sätt. Det gör markanvändningen mer hållbar på lång sikt och ökar biologisk mångfald inom jordbruket.

Värden av ekosystemtjänster kan även bidra till att ta smarta beslut om hur vi kan få mer hållbara jordar och ekosystem vid ett förändrat klimat. Vi arbetar också med ekosystemtjänster i stadsmiljö.

Under markytan

I min markekologiska forskning studerar vi biologisk mångfald hos markorganismer. Vi gör molekylära studier av mikroorganismer och deras genetiska mångfald och funktioner. Jag undersöker hur de samverkar med varandra och sin omgivning och påverkas av till exempel olika jordbruksmetoder.

Forskningen inkluderar studier av biodiversiteten i marken såväl som ekosystemtjänster i stor skala.

Jag är professor vid biologiska institutionen och biträdande prefekt vid Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Fria nyckelord

  • mark
  • marktjänster

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katarina Hedlund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren