Foto av Katarina Heimburg

Katarina Heimburg

Knuten till universitetet, Medicine masterexamen, Fysioterapeut

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katarina Heimburg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap