Foto av Katarina Jacobsson

Katarina Jacobsson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Kunskapssociologi, social kontroll, avvikelsesociologi, medicinsk sociologi och ”redogörande praktiker” vilket studerats på fält som dövområdet och rättsväsendet. Metodologiska spörsmål – i synnerhet kvalitativa – är också ett forskningsintresse. Tidigare studier omfattar analyser av samhälleliga diskurser och korruptionsanklagelser, rättsligt och medicinskt beslutsfattande. Ett pågående forskningsprojekt handlar om dokumenteringspraktiker inom sjukvård och socialtjänst.

Undervisning

Undervisar framför allt i kvalitativ metod men också kriminologi och medicinsk sociologi. Handleder studenter och doktorander samt examinerar uppsatser.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • Kunskapssociologi
  • Socialtjänst
  • Sjukvård
  • Dokumentering
  • Mutor
  • Kvalitativ forskningsmetodik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katarina Jacobsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren