Foto av Katarina Jacobsson

Katarina Jacobsson

Professor

Personlig profil

Forskning

Kunskapssociologi, social kontroll, avvikelsesociologi, medicinsk sociologi och ”redogörande praktiker” vilket studerats på fält som dövområdet och rättsväsendet. Metodologiska spörsmål – i synnerhet kvalitativa – är också ett forskningsintresse. Tidigare studier omfattar analyser av samhälleliga diskurser och korruptionsanklagelser, rättsligt och medicinskt beslutsfattande. Ett pågående forskningsprojekt handlar om dokumenteringspraktiker inom sjukvård och socialtjänst.

Undervisning

Undervisar framför allt i kvalitativ metod. Handleder studenter och doktorander samt examinerar uppsatser.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Socialt arbete

Fria nyckelord

 • Kunskapssociologi
 • Socialtjänst
 • Sjukvård
 • Dokumentering
 • Mutor
 • Kvalitativ forskningsmetodik
 • LSSMC: Qualitative Methods Lab

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katarina Jacobsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren