Foto av Katarina Lauruschkus

Katarina Lauruschkus

D.med.med., knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Hälsovetenskaper
 • Sjukgymnastik
 • Annan hälsovetenskap

Nyckelord

 • barn, interventioner, video feedback, evidensbaserade metoder, effekt
 • funktionsnedsättning
 • Bern- och ungdomshabilitering
 • handikappvetenskap
 • cerebral pares
 • Rörelsehinder

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katarina Lauruschkus är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren