Katarina Mårtensson

Professor, Fil. Dr., Studierektor forskarutbildning

Personlig profil

Forskning

Katarina Mårtenssons forskningsfokus kretsar kring akademiska mikrokulturer, sociala nätverk, professionell utveckling, policyimplementering och akademiskt ledarskap.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katarina Mårtensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren