Foto av Katarina Nägga

Katarina Nägga

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katarina Nägga är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap