Inget foto av Katarina Pålsson

Katarina Pålsson

Forskare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katarina Pålsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren