Inget foto av Katarina Svanberg

Katarina Svanberg

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katarina Svanberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap