Foto av Katarzyna Herd

Katarzyna Herd

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I det här projektet har jag för avsikt att undersöka vardagsanvändning av historiska referenser hos, och i relation till, några svenska fotbollsklubbar. Att "göra historia" under en match är en kreativ och unik företeelse som gör miljön meningsfull för personer som finner sin plats i en organisation. Det skapar också klubbens image och ger värde åt klubbens nuvarande struktur. Denna forskning kan bidra till att visa hur integration genom historiska referenser fungerar på individnivå, för dem som ansluter till denna specifika institution.

Undervisning

Jag har undervisat på olika kurser i etnologi, tillämpad kulturanalys, digitala kulturer och intermediala studier. Jag har också handlet kandidatuppsatser.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katarzyna Herd är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren