Personlig profil

Forskning

Katarzyna (Kasia) Söderlund is a PhD student at the Department of Technology and Society at LTH and a participant in the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS). She holds a law degree from Warsaw University, Poland, and an LLM in EU Business Law from Lund University. Her main research project is 'AI Transparency and Consumer Trust', where she explores the role of transparency in the EU governance framework for artificial intelligence.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

  • AI
  • Transparency
  • Trust
  • Consumer Protection Law
  • Data Protection Law
  • Ethics

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katarzyna Söderlund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren