Foto av Katharina Herzog

Katharina Herzog

Knuten till universitetet, Postdoctoral Fellow

Personlig profil

Forskning

Katharina received a B.Sc. degree in Nutritional Sciences at the Christian-Albrechts- Universität in Kiel (Germany) in 2011. She obtained a M.Sc. degree in Molecular Bioscience at the University of Southern Denmark in Odense (Denmark) in 2013. Subsequently, she started a Ph.D. fellowship as an Early Stage Researcher in the Marie Curie Initial Training Network PerFuMe (Peroxisome Function and Metabolism) at the Laboratory Genetic Metabolic Diseases at the Academic Medical Center in Amsterdam (The Netherlands). Katharina completed her Ph.D. in 2017, during which she used lipidomics and metabolomics approaches to study the functional consequences in peroxisomal disorders, and to investigate potential biomarkers.

In September 2017, Katharina started a postdoctoral fellowship at the Center for Analysis and Synthesis (Department of Chemistry) at Lund University, in collaboration with the Lund University Diabetes Centre. Her project aims to investigate the role of metabolism in the pathogenesis of Type 2 Diabetes using metabolomics approaches.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Analytisk kemi
  • Biokemi och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katharina Herzog är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren