Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag studerar löneutveckling och löneskillnader utifrån kön och arbetstyp i Sveriges tidigmoderna tid.

Genom detta undersöker jag antaganden om könsbestämda arbetsmarknader och arbetsmarknader i allmänhet, samt styrkan i de metoder som används i historiska lönestudier.

Min forskning motiveras av en önskan att förstå vad som påverkade tidigare perioders individer och hushåll, dessas liv och beslutsfattande, och att utvidga forskningsfronten till studier av grupper som vanligtvis har varit mindre synliga i den dokumenterade historieskrivningen.

Undervisning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kathryn Gary är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren