Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

PhD student at the Department of Biology at Lund University.

My research focuses on establishing the chemical and genetic basis for reversible morphological transition in Mycobacterium avium as well as the impact of this switch on virulence, antibiotic resistance, and host immune modulation. We employ in vitro as well as in vivo models to investigate the mechanisms of establishment and progression of M. avium pulmonary disease.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi
  • Mikrobiologi
  • Biokemi och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katie Laschanzky är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren