Foto av Katinka Johansen

Katinka Johansen

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

 • Sociotekniska system och energiplanering
 • Energiomställningar och socialpsykologi
 • Miljöpsykologi, miljörättvisa och politisk ekologi

Aktuell forskning

Min forskning bidrar främst till kunskapsområdet energiomställningar och samhällsvetenskap. Detta tvärvetenskapliga forskningsområde bygger på insikter och teorier från vetenskaps- och teknikstudier (STS), studier av planering och styrning, social-, miljö- och politisk psykologi samt social- och politisk antropologi. Jag har särskilt studerat sociala och politiska kontroverser som rör teknik för förnybar energi (RET), processer för miljökonsekvensbedömning (EIA), politiska initiativ för att främja RET och aktörsperspektiv på sociotekniska förändringsprocesser inom den danska fjärrvärmesektorn. Jag har också undersökt elitens motstånd mot politiska förändringsprocesser i Boliva och jordkonflikter i efterkrigstidens Gulu i norra Uganda.
   
I min nuvarande forskning utforskar jag förändringsprocessernas sociala och politiska psykologi.

Undervisning

 • Forskningsdesign och forskningsmetodik
 • Kvalitativa metoder och blandade metoder
 • Etnografi

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Socialpsykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katinka Johansen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren