Foto av Katinka Johansen

Katinka Johansen

Timlärare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Sociotekniska system och energiplanering
  • Energiomställningar och socialpsykologi
  • Miljöpsykologi, miljörättvisa och politisk ekologi

Aktuell forskning

Min forskning bidrar främst till kunskapsområdet energiomställningar och samhällsvetenskap. Detta tvärvetenskapliga forskningsområde bygger på insikter och teorier från vetenskaps- och teknikstudier (STS), studier av planering och styrning, social-, miljö- och politisk psykologi samt social- och politisk antropologi. Jag har särskilt studerat sociala och politiska kontroverser som rör teknik för förnybar energi (RET), processer för miljökonsekvensbedömning (EIA), politiska initiativ för att främja RET och aktörsperspektiv på sociotekniska förändringsprocesser inom den danska fjärrvärmesektorn. Jag har också undersökt elitens motstånd mot politiska förändringsprocesser i Boliva och jordkonflikter i efterkrigstidens Gulu i norra Uganda.
   
I min nuvarande forskning utforskar jag förändringsprocessernas sociala och politiska psykologi.

Undervisning

  • Forskningsdesign och forskningsmetodik
  • Kvalitativa metoder och blandade metoder
  • Etnografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katinka Johansen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren