Foto av Katja Troberg

Katja Troberg

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katja Troberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap