Foto av Katja Troberg

Katja Troberg

Knuten till universitetet

12 Liknande profiler

Likheten baseras på överlappande koncept i fingeravtryck och delade arbeten och organisationsaffilieringar av Katja Troberg med nedanstående personer: