Foto av Katrin Fricke

Katrin Fricke

Knuten till universitetet, Dr. med.

Personlig profil

Forskning

Katrin Fricke är barn- och fosterkardiolog med intresse i vänstersidiga hjärtobstruktioner från fosterliv till efter operation.

Hennes speciella intresse gäller den prenatala prediktionen av aortakoarktation, som även inkluderar en foster-MR del. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Pediatrik

Fria nyckelord

  • pediatric cardiology
  • Fetal cardiology
  • HLHS
  • borderline LV
  • coarctation of the aorta
  • Fetal MRI

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Katrin Fricke är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren