Personlig profil

Forskning

Biomedicinsk ingenjör med inriktning magnetiskresonans och intresse för neurovetenskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk bildbehandling
  • Radiologi och bildbehandling

Fria nyckelord

  • magnetisk resonans
  • in vivo protonmagnetisk resonansspektroskopi (1H MRS)
  • 7 Tesla
  • maskininlärning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kelley Swanberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren