Inget foto av Kent Kempengren

Kent Kempengren

industridoktorand, Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kent Kempengren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren