Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen kretsar kring det sociala arbetets utförande, organisering, professionalisering, historia och roll i samhället. Jag är också intresserad av hur kunskap skapas och förs vidare, hur relationen mellan socialarbetare och klient utvecklas, hur stöd och kontroll samverkar i det sociala arbetet samt vilken roll och funktion individen har i organisationen, oavsett om organisationen är en myndighet eller en frivilligorganisation. Dessa teman har jag framför allt studerat utifrån det sociala arbete som grundas i frågor om brott, missbruk och ungdom och utförs inom ramen för såväl förebyggande som frivilliga insatser och tvångsvård.

Undervisning

Föreståndare för Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten som finansieras av Forte 2018-2026. Forskarskolan bedrivs i samarbete mellan Lunds universitet och Malmö universitet (där Lars Plantin är föreståndare) med Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet som partners.

Undervisar i SOAN54 Samhällsvetenskaplig teori i socialt arbete, 15 hp, som är en obligatorisk kurs inom masterprogrammet i socialt arbete.

Handleder doktorander och masteruppsatser.

Enstaka föreläsningar på socionomprogram och uppdragsutbildningar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kerstin Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren