Kes Mccormick

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am a Professor of Business Development and Sustainable Innovation at the Department of People and Society at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). I also hold a position at the International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) at Lund University. With a background in political science and environmental science, and 20 years of academic and management experience, I engage in a combination of research, education and collaboration activities on sustainability, business, innovation and governance. I am deeply engaged in online and onsite education, capacity building and lifelong learning including through Massive Open Online Courses with over 125,000+ participants.

 
I have extensive experience with research, innovation, project and stakeholder management based on diverse leadership roles. I have worked in 30+ projects and assignments collaborating with over 200+ organisations, including local governments, public agencies, business and industry, NGOs and SMEs. I collaborate continuously with a range of local and international organisations. Since 2004, I have produced over 120+ publications (with more than 280,000+ downloads and 6500+ citations) in a diversity of formats for a range of target audiences. Finally, I am an experienced teacher and course coordinator, and I am also a skilled moderator, engaging presenter and event organiser.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Tvärvetenskapliga studier
 • Statsvetenskap
 • Miljövetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kes Mccormick är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren