Foto av Ketty Andersson

Personlig profil

Forskning

Jag är legitimerad logoped sedan 2002 och disputeradei klinisk medicin med inriktning logopedi 2015. Min avhandling undersökte lexikal organisation hos en- och flerspråkiga barn med språkstörning.

För närvarande arbetar jag i projektet "Kan effektivare samspel i klassrummet förbättra språkutvecklingen?", som du kan läsa mer om här:

http://www.skolfi.se/forskningsfinansiering/beviljade-forskningsprojekt/kan-effektivare-samspel-i-klassrummet-forbattra-sprakutvecklinge

Undervisning

Under 2016-2018 var jag programdirektör för logopedutbildningen i Lund. 

Jag har ett stort intresse för lärande och har under flera år undervisat och varit PBL-handledare på utbildningen. Min undervisning har främst berört flerspråkighet, språkutveckling och språkstörning.

Jag är utbildad MHFA-instruktör och möter i den rollen studenter från medicinska fakultetens samtliga grundutbildningar.

Sedan 2019 är jag ordförande för PNR, Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar

Yrkesarbete

Jag började jobba som logoped 2002 och bortsett från ett år inom vuxenhabilitering har jag arbetat som skollogoped, ofta på skolor med stor andel flerspråkiga elever. Jag har främst arbetat med elever med språkstörning men även gjort språk-, läs- och skrivutredningar, handlett personal samt lett språkgrupper.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ketty Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren