Foto av Kevin Oliveira Hauer

Kevin Oliveira Hauer

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kevin Oliveira Hauer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren