Foto av Kiki Lindell

Kiki Lindell

Universitetslektor

Personlig profil

Fria nyckelord

  • English literature
  • Shakespeare in Performance
  • Shakespeare in Education

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kiki Lindell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren