Personlig profil

Forskning

Min forksning fokuserar på det dynamiska samspel mellan klimat, vattenresurser och biologisk mångfald, särskilt i lantliga och utspridda samhällen som bor i tropiska torra områden. Grundvattenresurser är särskilt centrala i min undersökning, eftersom de utgör vitala gemensamma poolresurser (CPR) som står inför den akuta risken för överexploatering, vilket i slutändan påverkar tillhandahållandet av väsentliga "ekosystemtjänster".

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kimberly Montañez är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren