Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Kimberly Nicholas är universitetslektor (docent) i hållbarhetsvetenskap vid Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS).  Hon studerar hur samhället kan hantera naturresurser på ett hållbart sätt med fokus på beteendeförändringar, naturbaserade lösningar, politik och styrning. Hennes forskningsområden omfattar hållbart jordbruk, inklusive vinproduktion, ekosystemtjänster, och markanvändning, samt hur individuella livsstilsval kopplar till klimatförändringar. Hennes forskning syftar till att koppla ihop forskningsresultat, politik och praktik. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Miljövetenskap

Fria nyckelord

 • klimatförändringar
 • hållbart jordbruk
 • vin
 • ekosystemtjänster
 • markanvändning
 • flyg

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kimberly Nicholas är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren