Foto av Kimberly Nicholas

Kimberly Nicholas

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Nyckelord

  • klimatförändringar
  • hållbart jordbruk
  • vin
  • ekosystemtjänster
  • markanvändning
  • flyg

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kimberly Nicholas är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren