Foto av Kiran Maini Gerhardsson

Kiran Maini Gerhardsson

Forskare, biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är arkitekt och bokillustratör. Min inriktning som arkitekt är miljöanpassade bostäder och hållbar stadsutveckling. Numera håller jag på med forskning om ljus och hälsa med inriktning på äldre som bor i vanliga bostäder. Mitt allmänna forskningsintresse är samspelet mellan människa och miljö, till exempel människors upplevelser och bakomliggande orsaker till olika beteenden.

I maj 2020 tog jag min doktorsexamen i miljöpsykologi. Det tvärvetenskapliga ämnesområdet miljöpsykologi studerar samspelet mellan människa och miljö (både den byggda miljön och naturmiljön). Individens beteende påverkar miljön, t ex genom boende, resor, matvanor och konsumtion. Miljön påverkar i sin tur individens beteende och välbefinnande. I min forskning fokuserar jag på välbefinnande kopplat till ljus och mörker och vakenhet och sömn.

Avhandlingen handlar om användares upplevelser och beteende kopplat till belysning, ljusarmaturer och fönsteröppningar i svenska hem såväl dag som natt. Jag använde en kombinerad undersökningsstrategi där både kvantitativt och kvalitativt material samlades in i fält och i en fullskalemodell av en lägenhet. I avhandlingen tar jag upp flera motiv bakom boendes ljusrelaterade beteende och val samt faktorer som hjälper eller försvårar de önskade ljus- och mörkerförhållandena. Dessutom presenteras utvärderingen av ett individanpassat och sensorbaserat hembelysningssystem i form av komfort och villighet att använda systemet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tillämpad psykologi
  • Arkitektur
  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Fria nyckelord

  • Ljus och hälsa
  • Hemmiljöer
  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kiran Maini Gerhardsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren