Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning ligger främst i skärningspunkten mellan invandrarnas integration och demografi, med fokus på integrering av arbetsmarknaden i allmänhet och dess inverkan på demografiskt beteende i synnerhet. För detta ändamål har intresset varit både på den ekonomiska och demografiska integrationen av invandrare själva, liksom på vilka sätt som invandrarnas barn integrerar i värdsamhället. Parallellt med dessa studier har jag blivit alltmer intresserad av de ekonomiska effekterna av befolkningens åldrande och potentiella politiska svar på de utmaningar som orsakas av en åldrande befolkning.

Undervisning

Jag är för närvarande delaktig i undervisning på både grund- och avancerad nivå vid institutionen för ekonomisk historia. Jag undervisar också kurser vid Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Universitetet i Rom la Sapienza samt är involverad i en kurs för specialistläkare på Region Jönköping. Jag är dessutom dekan för forskarskolan i ekonomisk demografi vid Centrum för ekonomisk demografi.

Samverkan

Jag var ordförande för Svenska Demografiska Föreningen och Nordiska Demografiska Föreningen, och fungerade som studierektor för European Doctoral School of Demography 2009–2011. Jag är medlem i: Council of Advisors for Population Europe, the Scientific Board for the European Doctoral School of Demography, Scientific Advisory Board för Division of Ageing and Social Change, Linköpings universitet. Jag representerar Vetenskapsrådet på SCBs MONA-referensgrupp.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
  • Ekonomisk historia
  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kirk Scott är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren