Foto av Kirsten Rassmus-Gröhn

Kirsten Rassmus-Gröhn

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Kirsten Rassmus-Gröhn är forskare och lärare med fokus på icke-visuell interaktion, vilket innebär forskning om ljud och haptik (känsel), särskilt för digitala medier. Hennes forskning är tvärvetenskaplig och  berör metoder för användarmedverkan i design-processer, prototyp-tekniker, universell design samt skapandet av nya innovationer och produkter där målet är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna delta mer aktivt i samhället samt ha ett ökat välmående. Hon har koordinerat ett nationellt projekt som ledde fram till en öppen programvara som tillsammans med en haptisk penna möjliggör för blinda och synnedsatta barn att rita digitala bilder (HIPP). Hon har också varit ansvarig för arbetspaket (del-projekt) för arbete med användar-krav och användar-utvärdering i två EU-projekt (HaptiMap, NavMem).

Undervisning

Jag undervisar i och handleder flera examensarbeten inom ämnena interaktionsdesign, universell design och rehabiliteringsteknik som har att göra med användbarhet, interaktion, tillgänglighet och e-hjälpmedel.

Nyckelord

  • rehabiliteringsteknik
  • tillgänglighet
  • Universell utformning
  • användarmedverkan
  • Användarcentrerade design- och utvärderingsmetoder

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kirsten Rassmus-Gröhn är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren