Foto av Kjell Olsson

Kjell Olsson

Knuten till universitetet, Research Student, Bachelor of Science in Dietetics (Registered Dietitian), Master of Medical Science with a Major in Public Health (MPH)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kjell Olsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Food Science

Nursing and Health Professions