Foto av Klas Flärdh

Klas Flärdh

Professor

Personlig profil

Forskning

Jag kom till Lunds universitet 2004 efter fem år som lektor vid Uppsala universitet. Innan dess gjorde jag två postdoc-projekt: ett vid Centro de Investigaciones Biologicas i Madrid där jag arbetade med bakteriell celldelning, ett vid John Innes Centre i Norwich där jag studerade Streptomyces.

Bakterieceller och utveckling

I min forskning fokuserar jag på bakterieceller och utveckling. Enkla bakterieceller är utmärkta modeller för att undersöka och öka kunskapen om fundamentala funktioner i levande celler. Med hjälp av genetik och molekylärbiologi går det att komma långt. Dessutom har avancerad mikroskopi revolutionerat förståelsen av encelliga organismer utan cellkärna med kärnmembran, så kallade prokaryoter, en grupp dit bakterier räknas.

En övergripande fråga i min forskning är att förstå hur molekyler styr grundläggande men komplexa funktioner i cellen. Exempelvis celldelning, polaritet eller den process då en cell går från en celltyp till en annan, vanligtvis en mer specialiserad typ. Modellorganismerna som vi använder, grampositiva bakterier av släktet Streptomyces, ger oss unika möjligheter att studera de här fundamentala funktionerna i prokaryoter. Det ger också en inblick i motsvarande parallella processer i eukaryotiska celler.

Mer effektiv antibiotika

Antibiotikaresistensen ökar och behovet av att utveckla ny antibiotika blir allt större. Kunskap om grundläggande funktioner i bakterieceller och de experimentella system som jag och min grupp utvecklar kan användas i bland annat screening av molekyler då ny antibiotika tas fram. Ett forskningsprojekt handlar om att undersöka om bakteriell celldelning kan vara ett möjligt mål för mer effektiv antibiotika.

Omkring hälften av all antibiotika som används kliniskt har utvecklats från släktet Streptomyces. De här organismerna är således mycket betydelsefulla, både inom medicin och läkemedelsindustrin. Det är därför viktigt med mer kunskap om dessa organismers biologi, tillväxt, celldelning och vilka bakomliggande mekanismer som styr dem.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Klas Flärdh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren