Foto av Klas Flärdh

Klas Flärdh

Professor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Klas Flärdh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology

Agricultural and Biological Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology