Foto av Klas Hjort

Klas Hjort

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Klas Hjort är lektor vid förpackningslogistik vid Institutionen för designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola LTH, Lunds universitet. Han är också medlem i styrgruppen för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, ett tvärvetenskapligt kompetenscentrum.

Undervisning

Klas Hjort undervisar och är ansvarig för kurser inom Servicelogistik på Campus Helsingborg. Utöver det så deltar han i undervisning inom  supply chain management, logistik, strategi och digitalisering 

Samverkan

I forskningen och undervisningen som Klas bedriver så är samverkan en viktig del i både kunskapsutveckling och dess spridning. Han är dessutom engagerad som akademisk representant i styrelsen för samverkansplattformen Closer. Dessutom så ingår han i en nationell satsning för hållbar e-handel med namnet Alliance for Sustainable E-commerce (ASTER) vilket är ett samarbete mellan ReLog och Closer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Klas Hjort är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren