Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Knut Deppert works as professor at Lund University in Sweden with the application of aerosol methods to generate novel nanomaterials and -devices. Particularly should be mentioned the work on size-selected semiconductor and core@shell nanoparticles, on tailored pattering with nanoparticles, and on the creation of one-dimensional semiconductor structures like nanowires and -trees. Besides his research activities, he is deeply involved in the establishment of parts of Lund University in Science Village.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nanoteknik
  • Den kondenserade materiens fysik
  • Metallurgi och metalliska material

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Knut Deppert är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren