Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Cancer uppkommer genom en rad olika förändringar i arvsmassan hos tidigare helt normal vävnad. Genom dessa genetiska förändringar kan cancercellerna undvika kroppens strikta kontroll på tillväxt och bilda en tumör. Nya studier betonar vikten av tumörcellernas kommunikation med omkringliggande vävnad för att cancer överhuvudtaget ska kunna utvecklas. Olika celltyper i tumörens omgivning hjälper tumörcellerna genom att tillhandahålla en mängd faktorer som underlättar deras tillväxt. Det tydligaste exemplet på detta är nybildning av blodkärl i tumörer.

Vi söker grundläggande kunskap om olika celltyper som tillsammans utgör en tumör, samt hur dessa celltyper kommunicerar med varandra för att stimulera cancerns tillväxt och spridning. Förvissningen är att vi med mer kunskap av detta slag kommer att kunna hitta nya vägar att behandla tumörsjukdomar.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Tumörens mikromiljö
  • Målriktad terapi
  • Musmodeller för caner

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristian Pietras är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren