Personlig profil

Forskning

My research focuses on modeling and control of cyber-physiological systems, with extensions to modeling in control in methodologicaly adjacent application areas.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristian Soltesz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler