Foto av Kristin Arve

Kristin Arve

Knuten till universitetet, doktorand

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristin Arve är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology

Neuroscience