Foto av Kristin Johnson

Kristin Johnson

Specialistläkare i radiologi, PhD, Knuten till universitetet, Consultant radiologist

Personlig profil

Forskning

Bröstcancerdiagnostik: screening och brösttomosyntes

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling
  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Kristin Johnson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren